کتاب ۵۱ قدم برای رسیدن به موفقیت در جهان سوم

کتاب حاضر، ما حصل تجربیات و جلسات ۸ ساله من میباشد، در این کتاب به شما گفتم که چطور طی ۵۱ قدم توانستم به ۲۰۰ میلیون تومان پول برسم و بعد از آن پله‌های طرقی را طی کرده و برنامه‌های مدنظرم را آنگونه که باید اجرا کنم.

راهی پر از شکست و پیروزی نهایی در این کتاب به شما گفته شده است و شما عزیزان میبینید که چطور بعد از این همه تکاپو به پله‌ی اول مقصد خودم یعنی کسب ۲۰۰ میلیون تومان پول رسیدم.
این کتاب بیشتر برای انتقال تجربیات حقیقی به شما عزیزان ارائه شده است، میدانم و میدانید که موفق شدن سخت شده است و زندگی در جهان سوم رسیدن به موفقیت را به مراتب سخت‌تر میکند، اما در این کتاب سعی شده است که با انتقال اندک تجربیات در زندگی کاری مسیر را برای شما عزیزان هموارتر کرده باشم.

باشد که از تجربیات بنده استفاده کرده و اشتباهات بنده را در مسیر کاری خود تکرار ننموده و سعی بر این داشته باشید که رسیدن به پول و موفقیت را در قدم‌ها و گام‌های خیلی کمتر از من انجام دهید.
اینرا نیز باید بگویم که مسیر موفقیت ممکن است برای هر کدام از شما عزیزان که کتاب را تهیه میکنید فرق داشته باشد اما آنچه بر ما و هیچ کس پوشیده نیست این است که با تلاش و استمرار کاری میتوان به بهترین نتایج دست پیدا کرد.
امیدوارم به بهترین شکل توانسته باشم تجربیات خود را به شما ارائه دهم و این کتاب توانسته باشد شما را مقداری به موفقیت نزدیک‌تر کرده باشد.

مقالات

سخن استیو جابز

محصولات سایت

اخبار

کتابهای رایگان

فصل‌نامه

اینفوگرافیک

ویدیو