0
0

دسته: پادکست صوتی

امروزه برای اینکه بتوانیم در بعضی از مکان های عمومی مانند مترو و اتوبوس از آموزش و افزایش مهارت عقب نمانیم میتوانیم با استفاده از آموزش های صوتی و یا اخبار صوتی مطالب را به روشی تازه مطالعه کنیم.
آلما وب نیز با ارائه پادکست های صوتی نوین میخواهد در برخی از مکان هایی که به اصطلاح شما زمان پرت دارید بتوانید آموزش کسب کنید.